Neuropsykiatri

Raben Rosenberg

Professor, dr.med. - Speciallæge i psykiatri


Foredrag og undervisning i neuropsykiatri


Udforskning af hjernens struktur og funktion foregår i dag

gennem en intensiv tværfaglig indsats verdenen over.


Neuropsykiatri er en overordnet betegnelse for denne forskning,

og for at udbrede kendskab hertil på et postgraduat niveau har

jeg sammen med professor Poul Videbech skrevet den første

lærebog på området på dansk sammen med bidrag fra meget

kompetente kolleger.


I 1960-erne var udfordring for mennesket at nå månen, i det

21. århundrede er det at forstå hjernen - både under normale

og sygelige forhold.


Bogen er rigt illustreret med mange referencer til faglitteraturen

Updated 2019-02-16