Humanistisk psykiatri

Raben Rosenberg

Professor, dr.med. - Speciallæge i psykiatri


Humanistisk psykiatri


er overbegreb for at belyse psykiatri med metoder fra humaniora. Jeg har især interesseret mig for psykiatriens historie og fagets grundlæggende videnskabsteoretiske problemer.


Jeg har søgt at sammenfatte, opdatere og videreudvikle en række faglig bidrag fra min karriere i værket til et samlet hele. Det er håbet at bringe flere nuancer ind i så fagets kompleksitet respekteres til gavn for patienter og pårørende. Bogens titel er


PSYKIATRIENS GRUNDLAG: HISTORIE, FILOSOFI OG VIDENSKAB


Den udkom på Aarhus Universitetsforlag i foråret 2016


(se Psykiatriens grundlag).

Updated 2019-02-16