CV

Raben Rosenberg

Professor, dr.med. - Speciallæge i psykiatri


Updated 2019-02-16

Hovedtræk


f. 1946


1964 Student fra Østersøgades Gymnasium

1970 Lægevindenskabelig embedseksamen København Universitet

1983 Dr.med. Købehavn Universitet

1987 Speciallæge i psykiatri

1989 Overlæge ved psykiatrisk afdeling O, Rigshospitalet

1991 Professor i biologisk psykiatri og psykofarmakologi ved Århus Universitet

1991 Overlæge ved psykiatrisk hospital i Risskov

1997 Ledende overlæge Center for Psykiatrisk Forskning (sammen med prof Poul Videbech)

2013 Overlæge ved retspsykiatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital i Risskov

2013 Klinisk koordinerende lærestolsprofessor ved Aarhus Universitetshospital Risskov

2014 Overlæge ved Kompetencecenter for affektive lidelser. psykiatrisk afdeling O, Rigshospitalet

2015 Klinikchef ved Psykiatrisk Center Amager (Region Hovedstadens Psykiatri)